قیمت خدمات

انتشار آگهی:

انتشار آگهی در میوه نیک رایگان است.

اگر مایلید آگهی شما به عنوان آگهی ویژه منتشر شود، هزینه آن فقط ۲۰۰۰۰ تومان است.

این مبلغ شامل مالیات نیز می شود. هزینه پنهان دیگری هم نداریم.

 

 

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر