نقش زنبور بامبل در گلخانه

نقش زنبور بامبل در افزایش تولید محصولات گلخانه ای

نقش زنبور بامبل در افزایش رشد محصولات گلخانه ای

 زنبور بامبل به عنوان مهم ترین جانوران گرده افشان میلیون ها سال قبل از انسان اقدام به گرده افشانی گیاهان مختلف نموده و از اصلی ترین مسبب های تنوع زیستی به شمار می روند. زنبور عسل ، مهم ترین گرده‌افشان عمومی است. با انجام عمل گرده افشانی، حشره ای بسیار مفید و ارزشمند در تغذیه انسان و تولید با کیفیت و اقتصادی محصولات کشاورزی نیز به شمار می رود.

زنبورهای عسل مدت های زیادی است که در کنار تولید عسل از سوی کشاورزان به هدف کمک به گرده افشانی در باغ ها و مزارع مورد استفاده قرار می گیرند. ولیکن ایده اهلی سازی زنبور های بامبل از سال 1912 میلادی مطرح شد و پس از تلاش های بسیار توسط دانشمندان مختلف در دهه 1970 به حقیقت پیوست. زنبور های بامبل خصوصیات منحصر به فردی دارند که آنها را از زنبور های عسل و سایر گرده افشان ها متمایز کرده و باعث شد برای گرده افشانی در گلخانه ها از آنها استفاده شود.

خصوصیاتی همچون فعالیت در دما های پایین تر و بالا تر از محدوده فعالیت زنبور های عسل، ادامه فعالیت در هوای ابری و بادی، خشونت کمتر، حساسیت کمتر نسبت به جابجایی کندو، عدم داشتن سیستم ارتباطی مانند زنبور های عسل که منجر به یافتن گل های گیاهان هرز با شهد بیشتر می شود و همچنین بزرگ تر بودن جثه که باعث افزایش قابلیت گرده افشانی می شود از وجوه تمایز زنبور های بامبل نسبت به زنبور های عسل هستند.

یکی دیگر از خصوصیاتی که گرده افشانی با زنبور های بامبل را بی دردسر تر و سودمند تر می سازد این است که زنبور های بامبل فقط گل هایی را که به رسیدگی فیزیولوژیک رسیده و بوی خاصی از خود ترشح می کنند، بازدید می کنند. این در حالی است که در زمان گرده افشانی دستی همه گل ها در یک مرحله رشدی نبوده و ممکن است به رسیدگی فیزیولوژیک نرسیده باشند.

كاربرد زنبورهاي بامبل در گلخانه ها موجب افزايش حداقل20 درصد در ميزان عملكرد محصولات گلخانه اي،بهبود كيفيت چشمگير محصول و نيز باعث كاهش مصرف سموم مي شود زيرا توليدكنندگاني كه از اين زنبورها در گلخانه هاي خود استفاده مي كنند ناچارند از سموم ايمن تر استفاده كنند تا بتوانند زنبورهاي خود را حفظ نمايند. در واقع استفاده از اين حشرات روشي براي كاهش مصرف سموم مي باشد و اين راهكاري بوده كه در اسپانيا براي ترويج كنترل بيولوژيك هم استفاده شده است .

  • گوجه فرنگي هاي گرده افشاني شده با زنبورهاي بامبل به دليل داشتن دانه هاي تلقيح شده بيشتر، علاوه برظاهر بهتر ، گوشت بيشتري داشته و سنگين تر مي شوند.
  • در توت فرنگي، زنبور هاي بامبل بر روي پايه گل ها (نهنج) مي نشينند و تمام مادگي ها را گرده افشاني مي كنند. اين امر تبديل شدن پايه ي گل به يك ميوه زيبا و آبدار را تضمين مي كند.
  • فلفل دلمه اي هاي گرده افشاني شده با زنبور هاي بامبل داراي دانه هاي بيشتر و در نتيجه شكل بهتر و پريكارپ ضخيم تر خواهند بود.

تأثير عمل گرده افشاني زنبور بامبل بر توليد چند محصول گلخانه اي

استفاده از زنبور بامبل در تولید گوجه فرنگي : گوجه فرنگي داراي گل هاي كامل و گياهي خودگرده افشان است. مشكلات ناشي از گرده افشاني ضعيف در اين گياه شامل تشكيل ميوه هاي بدشكل، ميوه هاي كوچك و ريزش گل ها (عدم گرده افشاني) مي باشد. در مزرعه گرده افشاني گل ها توسط باد و حشرات صورت مي گيرد اما در محيط گلخانه براي اطمينان از حداكثر تشكيل ميوه بايد به گرده افشاني توجه شود لذا لازم است در شرايط گلخانه اي، گل هاي گوجه فرنگي به وسيله حشرات به ويژه زنبورهاي بامبل گرده افشاني شود.

استفاده از زنبور بامبل در تولید فلفل دلمه اي : فلفل داراي گل هاي كامل است و هر چند از نظر گرده افشاني گياهي خودگشن است اما تا حدودي دگر گشني هم در آن وجود دارد. شكل ميوه در طي تشكيل تخمدان هم تحت تاثير دما و هم عدم وجود بذر قرار مي گيرد. ميوه بدون بذر ، كوچكتر، صاف با پريكارپ نازكتر از حد معمولي و داراي شكل نامنظم مي باشد. در فضاي باز حشرات به عنوان عامل دگر گرده افشاني در فلفل در نظر گرفته مي شوند اما در محيط گلخانه خصوصا” در ماه هاي سرد سال، جوانه زني دانه هاي گرده كم است بنابراين به منظور افزايش توليدميوه و بهبود كيفيت محصول استفاده از زنبورهاي بامبل (bumbel bees) در گلخانه توصيه ميگردد.

استفاده از زنبور بامبل در تولید طالبي : دانه هاي گرده در كدوئيان از جمله طالبي سنگين و چسبنده مي باشد . در مزرعه باد عامل گرده افشاني است اما در محيط گلخانه، گرده ها توسط باد جابجا نمي شوند. با توجه به اهميت گرده افشاني براي طالبي بويژه گل هاي ماده تشكيل شده در اولين مرحله ( با تلقيح اين گل ها توليد ميوه هاي زودرس و بزرگ توليد مي كنند) براي گرده افشاني معمولا” از زنبور استفاده مي شود و بهترين كار رها كردن زنبورهاي بامبل در گلخانه مي باشد.
استفاده از زنبور بامبل در تولید هندوانه : هندوانه گياهي يك پايه بوده و گل هاي نر و ماده ي آن به طورجداگانه روي يك بوته قرار دارند وگياهي است دگر گرده افشان كه حشرات به ويژه زنبور عسل نقش مهمي در گرده افشاني آن دارند.

استفاده از زنبور بامبل در تولید توت فرنگي : در توت فرنگي براي ايجاد ميوه با شكل مناسب همه مادگي هاي گل بايد گرده افشاني شوند.درفضاي باز باد و حشرات به توزيع مناسب گرده توت فرنگي كمك مي كنند. در شرايط گلخانه براي انجام عمل گرده افشاني و تلقيح بهتر گل هاي توت فرنگي مي توان از كندوي زنبور بامبل استفاده نمود.

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید