تغییرات اقلیم آب و هوایی

اثرات تغییر اقلیم بر روی تولید محصولات باغبانی

تغییر اقلیم چه اثراتی بر روی تولید محوصلات کشاورزی و باغبانی دارد؟

استفاده گسترده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن گسترش روز افزون فعالیت های صنعتی ، تغییر کاربری اراضی و افزایش جمعیت جهان موجب شد تا پس از انقلاب صنعتی ، انتشار گازهای دارای اثر گلخانه ای به جو زمین افزایش یابد به نحوی که طی این مدت مقدار دی اکسید کربن به عنوان مهمترین گاز گلخانه ای حدود 35 درصد افزایش یافته و در حال حاضر به 39/404 پی پی ام رسیده است.

پیامد این امر تغییرات مشهودی در اقلیم کره زمین بوجود آمد که بارزترین آن افزایش متوسط دمای زمین، افزایش پدیده های حدی اقلیمی نظیر سیل ، توفان ، تگرگ ، امواج گرمایی ، بالا آمدن سطح آب دریاها ، ذوب شدن یخ های قطبی و در نتیجه افزایش فراوانی، شدت و طول دوره خشکسالی ها است.

 

راهکار های مقابله با تغییرات اقلیم

 

افزایش این رخدادها در سالهای اخیر به دغدغه اصلی اقلیم شناسان و سران کشورهای جهان تبدیل شده است . توافق نامه پاریس که در دسامبر سال 2015 به امضاء 196 کشور رسید، به کنترل افزایش میانگین درجه حرارت جهانی تاکید نمود به نحوی که این افزایش کمتر از 2 درجه سانتی گراد بالاتر از میانگین های پیش از انقلاب صنعتی باشد. به نظر می رسد که ناحیه مدیترانه از جمله ایران به صورت ویژه تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد. مهمترین اثرات تغییرات اقلیم بر روی محصولات باغبانی به شرح ذیل می باشد.

1-تاریخ های گلدهی و برداشت تعدادی از محصولات باغبانی از جمله انگور و زیتون به جلو خواهد افتاد از سوی دیگر فقدان سرمای زمستانه می تواند از گلدهی جلوگیری کرده و یا آن را به تاخیر بیاندازد ، باعث شکوفا نشدن جوانه شده و اشکال مختلفی از رشد غیر طبیعی را ایجاد کند.

2-طعم و سختی انواع میوه، آنتی اکسیدان های موجود در میوه، تجمع مواد معدنی ، تغییرات ترکیب دیواره سلول ،تعداد سلول و فشار آماس سلول با قرار گرفتن در معرض دمای بالا و نور خورشید در طول فصل رشد تغییر می نمایند.

3-اثرات تغییر اقلیم می تواند روی دشمنان طبیعی آفت تاثیرات پیچیده ای داشته باشد این تاثیرات از طریق اثر CO2 ، دما و رطوبت روی گیاهان ، ایجاد می شوند گاهی ممکن است کارآمدی دشمنان طبیعی کاهش یابد و یا گاهی بیشتر شود.

4-افزایش CO2 جو باعث تغییر فتوسنتزخالص، تولید بیوماس ، محتوای قند و اسیدهای آلی، هدایت روزنه ای ، استحکام، عملکرد بذر ، کارآیی مصرف نور ، آب و مواد غذایی و پتانسیل آب گیاه می شود .

5-سطح بالای ازن در جو می تواند موجب اثرات مخرب روی کیفیت پس از برداشت میوه ها و سبزیها شود.

 

اثرات تغییر اقلیم بر محصولات آب و هوایی

 

 راهکارهای مناسب جهت مقابله و کاهش اثرات تغییر اقلیم بر تولید محصولات باغبانی

1-برنامه ریزی جهت مدل سازی اقلیمی برای محصولات مختلف باغبانی و پهنه های گوناگون کشور ضروری است زیرا اینگونه مدل سازی ها ، تولیدکنندگان و دست اندرکاران بخش باغبانی کشور را قادر می سازد تا گام های مناسبی را در جهت حداقل رساندن تاثیرات منفی تغییر اقلیم بردارند و سناریوهای پیش بینی شده را در کشت محصولات باغی در نظر بگیرند.

2-تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از راهکارهای تطبیق بدون هزینه در مقابله و کاهش زیان ناشی از تغییر اقلیم می باشد تغییر الگوی کشت به الگوی منطبق با شرایط تغییر اقلیم (جهت گیری به سمت کاشت محصولات با نیاز آبی کمتر) ، زیان ناشی از این پدیده را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

3-توجه به ویژگی نیاز سرمایی اندک، به عنوان یک هدف مشخص در برنامه های اصلاح ارقام ، می تواند منجر به تولید ارقامی شود که برای شرایط گرمتر آینده مناسب باشند.

4-استفاده از مالچ پلاستیکی یا گیاهی و هم چنین استفاده از گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گونه های درختی می توانند به عنوان راهکاری برای کاهش تبخیر و افزایش دشمنان طبیعی آفات استفاده شوند.

5-برای حذف گرمای محیط از محصول تازه ، معمولا میوه ها و سبزی ها پس از برداشت و قبل از بسته بندی خشک شوند.

6-سازگاری به تغییرات سرمای زمستانه تا حدودی امکان پذیر است. مواد شیمیایی زراعی عرضه شده اند که در طی مراحل پایانی تجمع سرمایی ، خواب درختان را بطور مصنوعی می شکنند. آبیاری و سایه دهی می توانند اثر مطلوبی بر میکرو اقلیم های باغ داشته باشند و دیگر عملیات های کشت و کار مانند برگ ریزی مصنوعی نیز پتانسیل کاهش نیازهای سرمایی را دارند.

7-برنامه ریزی و اعطای تسهیلات مالی به تولیدکنندگان زیر بخش های باغبانی برای آمادگی آنان در برابر تاثیرات تغییر اقلیم ، شامل استفاده از سیستم های نوین آبیاری ، استفاده از تجهیزات خنک کننده در زمان رشد محصول و پس از برداشت آن ، تغییر سیستم کشت به سمت کشت های گلخانه ای و همچنین بیمه محصولات کشاورزی باید دستور کار قرار گیرد.

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید
    ×

    پشتیبانی در واتس اپ

    ×