رایج ترین بیماری های انگور در سراسر جهان

درخت انگور مانند هر گونه گیاهی دیگر در معرض تأثیرات محیطی، بیماری ها و آفات قرار دارد. در سراسر جهان چندین آفات و بیماری انگور وجود دارد.در ادامه یک لیستی از رایج ترین بیماری های انگور در سراسر جهان و راه های مبارزه و کنترل آن را برای شما آماده کرده ایم.

عوامل موثر در شیوع بیماری های انگور

 • انتخاب منطقه مناسب برای کاشت انگور یا اصلاح خاک منطقه مور نظر قبل کاشت
 • انتخاب ارقامی که حتی درمقابل یک بیماری نسبتاً مقاوم باشد میتواند میزان کابرد قارچکش ها را کاهش دهد.
 • انتخاب پایه های سالم و عاری از بیماری یا مقاوم
 • انتخاب سیستم مناسب پرورش درخت انگور و به دنبال آن هرس و تربیت صحیح
 • رعایت بهداشت عمومی در باغ یکی از اقداماتی است که در گسترش بیماری انگور تاثیر زیادی دارد. هرس درخت انگور در زمان مناسب به کاهش بیماری های انگور کمک زیادی می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد نحوه هرس انگور به مقاله لینک شده مراجعه کنید.

مهم ترین بیماری های انگور

بیماریهای قارچی بزرگترین گروه پاتوژن های گیاهی هستند. آلودگی می تواند بر اثر باد و باران پخش شود و بر اثر حشرات و ارگانیسم های دیگر انتقال می یابند. علائم عفونت توسط قارچ ها به صورت نکروز شدن، کپک زدن و پوسیده و پژمرده شدن بر روی اندام های گیاهی بروز پیدا می کنند.

سفیدک داخلی

سفیدک داخلی یا دروغین ممکن است جدی ترین بیماری انگور به شمار بیاید که شیوع آن بیشتر در مناطقی با آب و هوای گرم و مرطوب است. این بیماری توسط قارچ Plasmopara viticola ایجاد می شود و ممکن است منجر به تخریب 100٪ محصولات شود. این نوع بیماری در زمان های باران های بهاری و تابستان شیوع پیدا می کند. عامل بیماری زا روی برگ ها و جوانه ها و بر روی شاخ و برگ های ریخته پای گیاه زمستان گذرانی می کند.

این نوع از بیماری های انگور به طور کلی تمام اندام های گیاهی و میوه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. به هنگام آلودگی گیاهان لکه های روغنی و موازییک مانندی در سطح بالایی برگ ها ظاهر می شود و در قسمت زیرین برگ ها، ممکن است رشته های سفید رنگ کپک را مشاهده کنید. نکروزه شدن ساقه ها یکی دیگر از علائم شایع این بیماری انگور است. پاتوژن قارچی گل آذین ها را هم ممکن است تحت تأثیر قرار بدهد و منجر به ریزش و پژمردگی می شود. در صورت پیشروی بیماری در مراحل بعدی بر روی میوه ها لکه های کوچک قهوه ای رنگی ظاهر میشود.

کنترل و مبارزه : اقدامات پیشگیرانه مهم ترین اصول برای مقابله با این گروه از بیماری های انگور است. کنترل رشد علف های هرز، رعایت فاصله بین درختان انگور برای تهویه و جریان هوا و حذف شاخه های آلوده و خشک شده بهترین اقدامات پیشگیرانه هستند.
کنترل شیمیایی برای مبارزه با این گروه از بیماری های انگور تنها درصورت گسترش بیشتر بیماری باید اعمال شود. یکی از سموم رایج استفاده از قارچکش های حاوی ترکیبات مس دار است.

سفیدک پودری

سفیدک پودری یکی از رایج تررین بیماری های انگور ترقی می شود. عامل بیماری زا از گونه های قارچی Uncinula necator و Erysiphe necator است و روی جوانه ها، برگ ها یا ساقه های رونده زمستان گذرانی می کند و با آمدن بهار عفونت و شیوع بیماری شروع می شود. بیماری سفیدک پودری در شرایط دمای بالا همراه با رطوبت نسبی افزایش پیدا میکند.عامل بیماری زا بیشتر بر روی قسمت های سبز گیاه فعالیت می کند و با علائمی مثل بروز لکه های کلروتیک روی شاخ و برگ ها شروع می شود و به مرور زمان ماده سفید رنگ پودری بر روی ساقه ها و میوه ها ظاهر می شود. بیماری سفید پودری یا سفیدک حقیقی در موارد عفونت خفیف می تواند منجر به کاهش کیفیت و عملکرد محصول و همچنین توان گیاه را برای مقابلع با سرمای زمستانه را کاهش میدهد.

کنترل و مبارزه : اقدامات پیشگیرانه از مهم ترین کارهایی است که میتوان برای مقابله با این بیماری های گیاهی میتوان انجام داد. در نتیجه تمام تدابیری که برای کنترل بیماری سفیدک داخلی انجام می دهید بهتر است برای این بیماری نیز اعمال کنید. تربیت و هرس درخت انگور، نوع تغذیه و نوردهی و تهویه مناسب در کنترل این گروه از بیماری های انگور تاثیر گذار است.
در حوزه کنترل شیمیایی توصیه شده است که از ترکیبات گوگرد دار در زمانی که دمای هوا بین 30-18 سانتی گراد استفاده شود. اعمال گوگرد پایین تر از دمای 18 درجه تقریبا بی فایده و غیر فعال است و بالاتر از دمای 30 درجه امکان سوختگی گیاه وجود دارد. به خاطر داشته باشید برای مقدار و بهترین زمان اعمال هر گونه سموم و قارچکش ها حتما با کارشناسان گیاه پزشکی مشورت کنید.

سفیدک پودری در انگور

 

پوسیدگی خاکستری

بیماری پوسیدگی خاکستری بر اثر عامل Botrytis cinerea ایجاد می شود. این بیماری عمدتاً انگورهای رسیده را تحت تأثیر قرار می دهد. ما در درجه اول نقاط قهوه ای را روی انگور مشاهده می کنیم که و به تریج آلودگی به میوه های سالم نیز سرایت می کند و باعث تغییر رنگ، نرم شدن و خاکستری شدن میوه ها می شود. آلودگی و عفونت این بیماری با افزایش رطوبت و در طیف مختلفی از دما با باد و باران به مناطق دیگر و درختان انگور دیگر منتقل خواهند شد..

کنترل و مبارزه : کنترل کردن و مهار این نوع از بیماری های انگور مانند بیماری های قارچی دیگر است. هرس درخت انگور به منظور تهویه بهتر و افزایش نور و جریان هوا به پیشگیری این بیماری می تواند بسیار کمک دهنده باشد.

پوسیدگی سیاه

پوسیدگی سیاه یک بیماری قارچی است که در اثر پاتوژنی به نام Guignardia bidwellii ایجاد می شود. آب و هوای گرم و مرطوب شیوع این بیماری در انگور را در پی دارد. این گروه از بیماری انگور بر همه قسمت های سبز تاک تأثیر می گذارد، اما جدی ترین عواقب روی میوه ظاهر می شود و باعث می شود انگور ها نرم، پوسیده و مومیایی شوند.

کنترل و مبارزه : کنترل بیماری با اقدامات پیشگیرانه آغاز می شود. این موارد شامل کنترل علفهای هرز و فواصل ایمن بین گیاهان همراه با هرس مناسب و برداشت انگور مومیایی شده از زمین است. قرار گرفتن در معرض آفتاب و گردش هوا باعث مهار شیوع بیماری خواهد شد.

 

پوسیدگی سیاه انگور

 

لکه برگی باکتریایی

این گروه از بیماری های انگور در ابتدا شاخه های جوان در حال رشد را تأثیر قرار می دهدو علائم به صورت لکه های آب سوخته در سطح زیرین برگ ها در طول رگه های اصلی و جانبی ظاهر می شوند. در مراحل بعد لکه ها بهم می پیوندند و لکه های بزرگتری را تشکیل می دهند. این لکه های بر روی هر حبه از انگور نیز قابل مشاهده است.
عوامل بیماری زا این بیماری در در بقایای آلوده گیاهی در درون خاک و حبه باقی می ماند. بروز این بیماری در ماه های خرداد تا مرداد و بهمن تا اسفند شیوع بیشتری دارد.

 

لکه برگی باکتریایی در انگور

 

بیماری آلترناریا

این بیماری انگور در ابتدا به به برگ ها و میوه ها حمله می کند. لکه های کوچک مایل به زرد در حاشیه برگ ها ظاهر می شوند که به تدریج بزرگ می شوند و به لکه های قهوه ای تبدیل می شوند. در اثر گسترس این بیماری در انگور ها منجر به خشک شدن و دِفرمه شدن ( بدشکلی ) برگ ها می شود. علائم آلترناریا بر روی میوه ها و شاخه ها به شکل تکه های قهوه ای رنگ مایل به بنفش مشاهده می شود. آلترناریا یک بیماری بذر زاد است و پاتوژن ها به شکل اسپور و میسیلیوم در بقایای گیاهان بیمار یا علفهای هرز زنده می ماند. مانند تمام بیماری های انگور از شرایط مطلوب میتوان به درجه دمای بین 25-12 درجه سانتی گراد و باران های متناوب اشاره کرد.

پوسیدگی ریزوپوسی

این نوع از بیماری انگور مختص بیماری هایی است که پس از برداشت در طول انبارداری و در حین انتقال ممکن است برای میوه انگور رخ دهد. این بیماری در شرایط گرم و مرطوب به سرعت رشد می کند. علائمی که بیماری بر روی درختان میوه ایجاد می کند لکه های نامنظم قهوه ای روشن به صورت آب سوخته است. پوسیدگی که روی میوه ها ایجاد می شود بوی تندی به محیط پخش می کند. اگر دما منطقه انگور کاری به 30 درجه سانتی گراد یا دما در انبار به 24 درجه سانتی گراد برسد احتمال شیوع این بیماری وجود دارد.

علاوه بر باکتری ها و قارچ ها، پاتوژن های دیگری مثل ویروس ها و نماتد ها موجب خسارت به انگور ها می شوند. عوامل بیماری زا ویروسی از آن دست بیماری های انگور به شمار می آیند که باعث ایجاد لکه های کم رنگ و پر رنگ مانند حالت موزاییکی می شوند. ویروس ها اغلب توسط حشرات و نماتدها منتقل می شوند. با این حال انتقال از طریق زخمی های مکانیکی و پیوند نیز می تواند رخ دهد.

 

بیماری ویروسی انگور

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید
  ×

  پشتیبانی در واتس اپ

  ×