نحوه مبارزه با آفت پسیل پسته چگونه است؟

آفت پسیل پسته یا شیره خشک، یکی از مهم ترین آفاتی است که پسته کاران در خاورمیانه و به خصوص در ایران با آن مواجه هستند. آفات به لحاظ نحوه ی تغذیه از گیاه به دو دسته ی جونده و مکنده تقسیم می شوند. آفت پسیل پسته در دسته ی حشرات مکنده قرار دارند. آفت پسیل پسته دارای قطعات دهانی لوله ای تو خالی هستند. پسیل قطعات دهانی خرطوم مانند خود را وارد آوند آبکش کرده و از شیره ی گیاهی تغذیه می کند.

معرفی آفت پسیل پسته

برای مبارزه با آفت پسیل پسته نیاز به شناخت ظاهر آن دارید. ویژگی های آین آفت را به اختصار بررسی می کنیم:

این آفت چهار بال به رنگ زرد و طول 2-1/5 میلیمتر دارد.

 • حشرات بالغ زرد رنگ هستند.
 • روی سر و سینه ی پسیل، لکه های تیره وجود دارد.
 •  سینه و سر این آفت هم عرض هستند.
 •  شاخک پسیل دارای 10 بند است.
 •  ظاهر این آفت در تابستان و زمستان کمی متفاوت است.

چرخه زندگی آفت پسیل پسته

در اوایل بهار (بهارش گیاهان بسته به اقلیم منطقه در ماه های متفاوت بهار رخ می دهد)، با باز شدن جوانه های پسته، پسیل های بالغ ماده روی برگ و پشت آن تخمریزی می کنند. تخم ها به رنگ زرد و در نزدیکی تفریخ، به رنگ نارنجی هستند. بسته به آب و هوای منطقه و تطابق آن با بیولوژی پسیل پسته، در هر سال تعداد نسل تغییر می کند. در شرایطی مانند استان یزد، این آفت در چهار نسل در سال خواهد داشت.

نکته ی مهمی که کنترل این آفت را کمی دشوار می کند، تداخل نسل ها می باشد. به این معنی که در بازه های زمانی مختلف، ممکن است تمام سنین رشدی پسیل در باغ پسته مشاهده شود. پس از خروج پوره های پسیل از تخم، تغذیه از برگ ها آغاز می شود. زمستان گذرانی این آفت به شکل حشره های بالغ می باشد. برای شناسایی این آفت به برگ های جوان توجه کنید، در صورت تراکم کافی پوره ها و جوان بودن برگ، آسیب به صورت پیچیدگی لبه ی برگ ها بروز می کند.

خسارت آفت پسیل پسته

آفت پسیل پسته در سن پورگی بیشترین آسیب را به درختان پسته وارد می کنند. همانطور که گفته شد پسیل پسته از آفت مکنده می باشد؛ پوره ها از شیره ی گیاه تغذیه کرده و آن را به شدت ضعیف می کنند. تضعیف درخت به شکل کاهش عملکرد، ریزش برگ ها و جوانه های پسته، آسیب پذیر شدن در برابر تنش های دمایی و آبی و کمبودهای غذایی می شود. عسلکی که در اثر تغذیه ی پوره ها روی سطح برگ پسته ایجاد می شود، به دلیل چسبناک بودن، سبب جذب گرد و خاک می شود و برگ سوختگی ایجاد می کند. پوشش گرد و خاک روی برگ ها در فرآیند جذب نور و فتوسنتز مشکل ایجاد می کند. بنابراین درخت با تغذیه ی پوره های آفت پسیل پسته، قوای خود را از دست داده و از طرفی سرعت فتوسنتز آن نیز بسیار کاهش یافته است.

همچنین تغذیه ی پوره ها سبب می شود محصول پسته به شدت افت کیفیت داشته باشد؛ پوک شدن پسته، کوچک بودن مغز پسته، بسته شدن دهان پسته ها از جمله عوارض آفت پسیل پسته است. به توجه به تراکم این آفت در باغ پسته و مدیریت باغ در زمان بحران ممکن است این آفت 3-1 سال محصول باغ را کاهش می دهد.

 

 

مبارزه با آفت پسیل پسته

برای کنترل این آفت می توان از روش های بیولوژیک، مدیریت صحیح باغ و مبارزه ی شیمیایی کمک گرفت.

کنترل بیولوژیکی

 •  دشمنان طبیعی

می توان از دشمن های پسیل در طبیعت که البته تعداد آنان کم نیست استفاده کرد؛ کفشدوزک ها، سوسک ها، بال توری، زنبور، کنه ی شکاری و سوسک ها از جمله ی دشمنان پسیل هستند. بنابراین در باغات پسته سم پاشی و مبارزه های شیمیایی باید با احتیاط انجام شوند تا دشمنان طبیعی پسیل از بین نروند و فرصت فعالیت در باغ را داشته باشند.

مدیریت باغ برای مبارزه با آفت پسیل پسته

 • نصب کارت زرد

حشرات بالغ پسیل به کارت های زرد جذب می شوند بنابراین بهتر است این کارت ها را پیش از تخم ریزی پسیل ها در باغ نصب کنید، پس از تخم ریزی مبارزه چندان موثر نمی باشد. علاوه بر حشرات بالغ پسیل، حشرات مفید دیگری مانند زنبورهای پارازیتوئید نیز به این کارت ها جذب می شوند؛ اگر در اکوسیستم منطقه ی خود حشرات این چنین دارید، بهتر است زمان نصب کارت زرد را طوری تنظیم کنید که به حشرات مفید آسیب نرسانید.

1. زمان نصب کارت زرد

2.اولین زمان نصب کارت زرد

بهترین زمان نصب این کارت ها در زمستان و پس از تورم جوانه ها و پیش از باز شدن برگ هاست؛ در این بازه ی زمانی پسیل های بالغ برای آمادگی تخم گذاری فعالیت زیادی دارند و به دلیل عدم وجود برگ ها کارت ها زرد بیشتر در معرض دید پسیل ها قرار می گیرند. همچنین قدرت تخم ریزی نسل زمستانه بیشتر از دیگر نسل هاست، بنابراین از بین بردن حشرات بالغ در این فصل به کنترل این آفت بسیار کمک می کند.
کارت های زرد را در ابعاد 10*20 تهیه کنید و روی آن ها را با چسب های تله ی بی رنگ و بی بو بپوشانید. کارت ها را در مکانی نصب کنید که تا 15 روز چسبندگی خود را حفظ کنند.
3. دومین زمان نصب کارت زرد

در اواسط تابستان می توان برای نسل بعدی پسیل پسته کارت زرد نصب کرد؛ در این فصل دمای بالا افزایش جمعیت پسیل را سبب می شود. در این زمان در بیرونی ترین بخش هوایی درختان پسته تعداد 3-2 کارت نصب کنید. دقت کنید که چسب ها مرتبا تجدید شوند.

 • شخم زمستانه

شخم زمستانه به لحاظ از بین بردن جمعیت پسیل ها در زمستان بسیار کمک کننده خواهد بود. جمع آوری برگ های پاییزه از کف باغ می تواند تهویه مناسب تری در محیط باغ ایجاد کند.

 • تغذیه مناسب درختان

به طور کلی درختانی که به لحاظ تغذیه دچار ضعف و کمبود باشند، در برابر تنش ها و آفات بسیار آسیب پذیر خواهند بود. برخی کود ها مانند کود های پتاس سبب افزایش تحمل درختان در برابر حمله ی آفات می شود. بنابراین بهتر است با کسب اطلاعات از وضعیت خاک در باغ پسته، کمبود های موجود را رفع کنید. برای اطلاعات بیشتر درمورد فواید و مزایای پتاس به مقاله کود پتاس مراجعه کنید.

 • آبیاری کافی

پسیل ها بسیار به محیط های خشک علاقه دارند؛ در شهر هایی که اقلیم های خشک دارند مانند یزد، بیشتر شاهد این ظغیان پسیل ها هستیم. خسارت پسیل پسته در باغ های پرآب، کمتر گزارش شده است. علاوه بر این ها بی آبی نیز سبب ایجاد ضعف در درختان شده و آن ها را در برابر حمله ی آفات آسیب پذیر می کنند.

مدیریت باغ

 •  کاشت درختان در فواصل مناسب طوری که رقابت بر سر منابع آبی و غذا تشدید نشود.
 •  هرس درختان پسته به طوری که تهویه و نور گیری به خوبی انجام شود.
 •  مدیریت علف های هرز در حذف آن ها در زمان مناسب بسیار به تنظیم جمعیت دشمنان طبیعی آفت پسیل پسته کمک می کنند.
 •  انتخاب ارقام مقاوم به آفت پسیل پسته در مراحل پیش از احداث باغ.
 • گیاهان تله

می توان علاوه بر ارقام اصلی مورد نشر برای کشت، تعدادی از ارقام پسته ی وحشی که زودتر برگ می دهند را در باغ کاشت، به این صورت پسیل ها روی این ارقام مستقر می شوند و می توانیم روی همین ارقام سم پاشی را آغاز کرد.

مبارزه شیمیایی

طغیان آفت پسیل پسته در باغات ایران بسیار شایع است و بعضا برای مبارزه با پسیل باغداران ناچار به استفاده از سموم شیمیایی هستند. با توجه به میزان شیوع این آفت در باغ، سمپاشی به روش های متفاوت انجام می شود:

سمپاشی لکه ای

اگر در ابتدای شروع بروز آفت متوجه حضور آن در باغ شده اید می توانید سمپاشی را به صورت لکه ای انجام دهید. پسیل معمولا از درختان کناره ی باغ، درختان ضعیف تر، درختانی که در منطقه ی کم آب تر باغ قرار دارند شروع به مستقر شدن می کند. می توانید با بررسی دائم این درختان و شناسایی به موقع آفت، سمپاشی را تنها در نقاط آلوده انجام دهید تا علاوه بر صرفه جویی در مصرف سم، عواقب و عوارض مصرف بیش از حد آن را نیز حذف کنید.

 • سمپاشی نواری

در صورتی که میزان جمعیت برای شروع سمپاشی به تایید متخصصین کشاورزی رسید، باغ را به صورت ردیفی سمپاشی کنید؛ سم پاشی را یک ردیف در میان انجام دهید تا دشمنان طبیعی فرصت خارج شدن از محدوده ی سم پاشی را داشته باشند.

نکته

نکته ای که در مبارزه با آفت پسیل پسته بسیار حائز اهمیت است؛ زمان شروع سم پاشی است. در صورتی که جمعیت پسیل در باغ به آستانه ی خسارت نرسیده باشد، بهتر است سمپاشی انجام نشود تا دشمنان طبیعی برای بقاء از آن ها تغذیه کنند؛ در این صورت در سال های بعدی در صورت طغیان این آفت می توانید از حضور دشمنان طبیعی بهره ببرید.

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید
  ×

  پشتیبانی در واتس اپ

  ×