چگونه خاک را آزمایش کنیم : روش های نمونه برداری از خاک

در مسیر احداث باغ یا شروع یک فعالیت کشاورزی در زمین های زراعی حتما به گزاره ی “ابتدا خاک را آزمایش کنید” برخورده اید. این عمل با هدف بررسی ابعاد فیزیکی و شیمیایی خاک به منظور اصلاح آن انجام می شود. آنالیز خاک شامل چهار قدم می شود؛ جمع آوری نمونه خاک، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی، تفسیر نتایج، کوددهی یا اصلاح خاک. با جمع آوری استاندارد یک نمونه خاک می توان باقی مراحل آنالیز را به خوبی طی کرد.

 

اصول نمونه برداری خاک

 

چرا باید خاک را آزمایش کنیم؟

خاک بستری است که کشاورز تمام نهاده ها را به نوعی تحویل او می دهد. نهاده ها یعنی بذر و کود ارزشمند ترین دارایی کشاورز است، بنابراین باید آن ها را در بستری با بهترین شرایط قرار دهد. آنالیز نمونه ی کوچک و استاندارد از خاک یک واحد کشاورزی می تواند درصد زیادی موفقیت کشت و کار را تضمین کند. آنالیز خاک اطلاعات مهمی از شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله کمبود و بیشبود ها، بیماری های خاکزاد، بافت و ساختمان به ما خواهد داد.

اصول نمونه برداری خاک

به این توجه کنید که تنها یک نمونه ی کوچک از زمین یا باغ شما مورد آزمایش قرار خواهد گرفت؛ بنابراین روش نمونه گیری باید به حد کافی دقیق و جامع باشد. معمول ترین روش نمونه گیری نمونه گیری ترکیبی است که در آن نمونه های کوچک تر یا زیرنمونه ها به طور تصادفی از نقاط مختلف زمین جمع آوری می شوند و در نهایت کاملا مخلوط شده و به عنوان یک نمونه واحد به آزمایشگاه می رود.

تعداد زیرنمونه بسته به ابعاد و یکنواختی زمین کشاورزی دارد. کمتر از 5 زیرنمونه قابل قبول نبوده و حالت استاندارد آن 15 تا 25 زیرنمونه است. عمق زیرنمونه ها معمولا بین 20 تا 15 سانتی متر یعنی عمق موثر ریشه ها است. نمونه های خاک باید بلافاصله به مدت 3تا 2 روز در پاکت پلاستیکی و در دمای اتاق قرار گیرند تا خشک شوند، آن ها را برای خشک کردن در آون قرار ندهید.

اگر امکانات خشک کردن نمونه ها در دمای اتاق را ندارید بلافاصله آن ها را در فریزر قرار دهید و در اولین فرصت به آزمایشگاه منتقل کنید. مهم ترین مسئله در جمع آوری نمونه خاک سرعت انجام آن است، برخی شاخص ها در خاک به سرعت تغییر می کنند؛ سطح فسفر در خاک به سرعت تغییر نمی کند اما نیتروژن موجود در آن سریعا تبدیل شده و نتایج آزمایش را منحرف می کند.

 

مراحل آزمایش خاک

 

ابزار مورد نیاز نمونه برداری خاک

 • پاکت پلاستیکی
 • ظرف بزرگ پلاستیکی
 • اوگر (مته ی چرخشی نمونه برداری) یا بیلچه

مراحل نمونه برداری از خاک

 • پیش از شروع کوددهی در بهار یا پاییز آنالیز خاک را انجام دهید.
 • نقشه ی کلی زمین را برای مشخص کردن مسیر نمونه برداری تهیه کنید.
 • مسیر نمونه برداری معمولا به شکل زیگزاگ (W) در نظر گرفته می شود.
 • نقاط نمونه برداری را طوری روی مسیر W مشخص کنید که فاصله ی میان آن ها تقریبا یکسان باشد.
 • در هر نقطه ی نمونه برداری 5 سانت ابتدایی خاک را کنار بزنید.
 • بیلچه یا مته ی نمون برداری را تا عمق 30 سانتی متری در خاک فروبرده و نمونه خاک را خارج کنید ( حداقل 400 گرم خاک )
 • نمونه های خاک را در ظرف پلاستیکی ریخته و مخلوط کنید.
 • یک نمونه ی 800 گرمی در پاکت پلاستیکی بریزید.
 • ناخالصی هایی مانند گیاه در نمونه نباشد.
 • نمونه را طبق نکات گفته شده به آزمایشگاه منتقل کنید.
 • یکپارچگی زمین:

در صورتی که زمین یکنواخت باشد می توانید تمام نمونه ها را در نهایت ترکیب کنید و یک نمونه ی 800 گرمی برای آزمایشگاه بفرستید. در صورتی که زمین غیریکنواخت باشد، برای هر منطقه ی یکنواخت از زمین، به طور جداگانه مسیر W در نظر بگیرید. نمونه برداری نباید از نقاطی مانند حاشیه ها یا محل تجمع ناخالصی، جوی آب یا محل نگهداری کود ها انجام شود. از هر W 25 نمونه تهیه کنید و در نهایت از هر W یک نمونه به آزمایشگاه بفرستید.

mood_bad
 • هیچ نظری ثبت نشده است.
 • یک نظر ارسال کنید
  ×

  پشتیبانی در واتس اپ

  ×