بلاگ

بذر

کاشت بذر خیار

 بذر خیار خیار گیاهی علفی از تیره ی گیاهان جالیزی، یکی از آسان رشد ترین سبزیجات است که بذر آن را می توان کاشت و

بیشتر بخوانید....
×